See All Categories

Learn More

VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ TRONG VÒNG AUS + US (TRÊN $ 100) | VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG + ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG X
Tìm Kiếm
  close

  Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. Chính Sách Bảo Mật

  Chính Sách Bảo Mật

  ** Mẫu văn bản này được soạn thảo và ban hành nhằm hỗ trợ hoạt động điều hành Trang mua sắm. Trước khi áp dụng vào Trang mua sắm, vui lòng kiểm tra nội dung hoạt động chi tiết của Trang mua sắm và xác nhận mức độ phù hợp của các nội dung liên quan. **

  [*] (“Công ty”) sẽ tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Bộ luật dân sự, Luật Giao dịch điện tử, Nghị định 52/2013/ND-CP của Chính phủ ngày 16/05/2013 về Thương mại điện tử và các luật, quy định và thông báo công khai khác liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân. Đồng thời, Công ty sẽ nỗ lực để quản lý, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng một cách hiệu quả và an toàn.

  Công ty đã thiết lập Chính sách Quyền riêng tư này để thông báo cho người dùng về các hoạt động của Công ty liên quan đến việc sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân.


  Điều 1. Thông tin cá nhân và Phương pháp thu thập thông tin cá nhân

  a. Thông tin cá nhân được thu thập

  • Công ty thu thập những thông tin cá nhân sau để tiếp nhận đăng ký Thành viên, tư vấn và cung cấp dịch vụ, v.v.

  - Khi đăng ký Thành viên: Tên, ngày sinh, giới tính, ID đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại cố định, số điện thoại di động, e-mail, thông tin người đại diện pháp lý cho người đăng ký dưới 14 tuổi

  - Khi đăng ký dịch vụ: Địa chỉ, thông tin thanh toán

  • Có thể tạo mới và thu thập thông tin hồ sơ sử dụng dịch vụ, lịch sử truy cập, cookies, IP truy cập, hồ sơ thanh toán và hồ sơ sử dụng trong quá trình Thành viên sử dụng dịch vụ hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh

  b. Phương pháp thu thập thông tin cá nhân

  - Thu thập thông tin qua trang chủ, mẫu đơn đăng ký bằng văn bản, bảng tin tư vấn, e-mail, đăng ký tham gia event, yêu cầu giao hàng, tư vấn khách hàng qua điện thoại, fax và công cụ thu thập thông tin


  Điều 2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

  Công ty sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập cho các mục đích sau.

  • Thực thi các điều khoản liên quan đến cung cấp dịch vụ và quyết toán chi phí cung cấp dịch vụ

  Cung cấp content, dịch vụ mua hàng và thanh toán, vận chuyển hàng hoặc gửi hóa đơn, xác nhận giao dịch và các dịch vụ tài chính

  • Quản lý thành viên

  Xác minh danh tính, xác minh bản thân, ngăn chặn sử dụng trái phép thông tin cá nhân, xác nhận đăng ký thành viên, xác minh độ tuổi, xác nhận sự đồng ý của người đại diện pháp lý khi thu thập thông tin cá nhân của người đăng ký dưới 14 tuổi, hạn chế số lần đăng ký thành viên và giải quyết khiếu nại, v.v.

  • Tiếp thị và quảng cáo

  Tiếp thị, quảng cáo và cung cấp dịch vụ dựa trên số liệu thống kê tình hình sử dụng dịch vụ của Thành viên như tần suất truy cập, tham gia event.


  Điều 3. Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

  Theo nguyên tắc, thông tin đã thu thập sẽ được hủy ngay sau khi Công ty đã sử dụng đúng với Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, thông tin sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian xác định vì các lý do cụ thể sau.

  a. Lý do lưu giữ thông tin theo Chính sách nội bộ của Công ty

  Kể cả khi Thành viên đóng tài khoản, Công ty có thể tiếp tục lưu giữ thông tin Thành viên trong [*] năm kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, để ngăn chặn việc sử dụng lại thông tin của Thành viên đó và giải quyết tranh chấp và hợp tác theo yêu cầu của cơ quan điều tra.


  Điều 4. Quy trình và Phương thức hủy thông tin cá nhân

  Theo nguyên tắc, Công ty sẽ hủy thông tin cá nhân ngay sau khi đạt được Mục đích thu thập và sử dụng.

  a. Quy trình hủy

  • Thông tin được cung cấp bởi Thành viên khi đăng ký sử dụng dịch vụ được lưu trong một cơ sở dữ liệu riêng (hoặc tủ hồ sơ trong trường hợp Thông tin cá nhân được in trên giấy). Sau khi đạt được Mục đích thu thập và trước khi hủy thông tin cá nhân, thông tin sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên quy định lưu giữ thông tin, căn cứ theo Chính sách nội bộ của Công ty và các luật, quy định hiện hành khác (xem Điều 3. Thời hạn lưu giữ)

  • Thông tin cá nhân được lưu trong cơ sở dữ liệu riêng biệt không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được quy định theo pháp luật hiện hành

  b. Phương thức hủy

  • Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp điện tử sẽ được hủy bằng phương pháp kỹ thuật không thể khôi phục/tái tạo bản ghi


  Điều 5. Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

  Trừ trường hợp được quy định trong các luật và quy định hiện hành, Công ty không được phép sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân người dùng cho bất kỳ ai ngoài Công ty, trừ các trường hợp sau.

  • Khi Thành viên đồng ý trước

  • Khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật và quy định liên quan. Hoặc trong trường hợp phát sinh yêu cầu từ phía cơ quan điều tra dựa trên thủ tục và cách thức căn cứ theo pháp luật/quy định liên quan nhằm phục vụ cho mục đích điều tra


  Điều 6. Ủy quyền thu thập thông tin cá nhân

  Công ty có thể ủy quyền và giám sát công ty đối tác bên ngoài khi cung cấp dịch vụ với các thông tin sau.

  • Bên được ủy quyền: [Tên công ty vận chuyển]

  • Nội dung dịch vụ: [Dịch vụ chuyển phát]

  • Bên được ủy quyền: [Tên công ty …]

  • Nội dung dịch vụ: [Nội dung ủy quyền]

  • Bên được ủy quyền: # danh sách bên cung cấp #

  • Nội dung dịch vụ: [Nội dung ủy quyền]


  Điều 7. Quyền của Thành viên, Người đại diện pháp lý và Phương pháp thực thi

  (1) Thành viên có thể xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân đã đăng ký bất cứ lúc nào và có thể yêu cầu hủy (rút lại) đăng ký của mình.

  (2) Để xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, Thành viên có thể nhấn vào “Sửa thông tin Thành viên” hoặc nhấn vào “Đóng tài khoản” (để hủy đăng ký) và thực hiện quá trình xác minh, sau đó trực tiếp đọc, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin, đóng tài khoản. Thành viên cũng có thể liên hệ với Công ty bằng văn bản, điện thoại, email hoặc bảng tin tư vấn. Công ty sẽ tiến hành xử lý nhanh chóng, kịp thời.

  (3) Nếu Thành viên yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân sai lệch, thông tin cá nhân sẽ được tạm dừng sử dụng và không được cung cấp cho bên thứ ba đến khi hoàn tất chỉnh sửa. Nếu thông tin cá nhân không chính xác đã được cung cấp cho bên thứ ba, Công ty sẽ nhanh chóng thông báo cho bên thứ ba về nội dung và kết quả chỉnh sửa.

  • Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân đã dừng sử dụng hoặc đã được xóa theo yêu cầu của Thành viên theo quy định trong "Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân do Công ty thu thập". Đồng thời, Công ty sẽ không được xem hoặc sử dụng thông tin ấy cho bất kỳ mục đích nào khác.


  Điều 8. Cài đặt/Vận hành hệ thống thu thập và phản ánh thông tin cá nhân tự động

  Công ty sử dụng “cookies”, thường xuyên lưu trữ và truy xuất thông tin của Thành viên nhằm cung cấp dịch vụ phù hợp với từng Thành viên. Cookies là các đoạn văn bản nhỏ được gửi đến trình duyệt của người dùng từ máy chủ của trang web của Công ty và được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của người dùng.

  Công ty sử dụng cookies cho các mục đích sau.

  • Mục đích sử dụng cookies

  1. Cung cấp các dịch vụ, quảng cáo và tiếp thị phù hợp với từng cá nhân khách hàng thông qua việc phân tích tần suất, thời gian truy cập của các Thành viên/Khách chưa đăng ký Thành viên; Đồng thời, để xác định thị hiếu và sở thích của khách hàng, theo dõi số lượt truy cập và mức độ tham gia vào các event khác nhau.

  2. Thành viên/Khách có thể lựa chọn cài đặt sử dụng cookies. Do đó, Thành viên/Khách có thể thay đổi cài đặt trình duyệt web để luôn cho phép sử dụng cookies, xác nhận mỗi khi cookie được lưu hoặc từ chối lưu lại toàn bộ cookies.

  • Cách thức từ chối sử dụng cookies

  1. Thành viên/Khách có thể từ chối bằng cách cài đặt tùy chọn trình duyệt web của mình để cho phép luôn sử dụng cookies, xác nhận mỗi khi người dùng lưu cookie hoặc từ chối lưu lại toàn bộ cookies.

  2. Ví dụ về cách cài đặt (Dành cho trình duyệt Internet Explorer): Thanh công cụ phía trên trình duyệt web > Tùy chọn Internet > Bảo mật > Nâng cao.

  3. Tuy nhiên, nếu từ chối cài đặt cookies, Thành viên/Khách có thể sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng dịch vụ.


  Điều 9 Quản lý thông tin cá nhân và thông tin liên lạc

  Công ty có bộ phận phụ trách tiếp nhận ý kiến người dùng về thông tin cá nhân, xử lý các khiếu nại liên quan và chỉ định người quản lý thông tin cá nhân.

  • Nhân viên quản lý thông tin cá nhân

  Tên:SON HYUN SOO

  Số điện thoại: 0931546036

  E-mail:smd2box@gmail.com

  • Nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân

  Tên:SON HYUN SOO

  Số điện thoại:0931546036

  E-mail:smd2box@gmail.com


  • Thành viên có thể thông báo, gửi khiếu nại cho Nhân viên quản lý thông tin cá nhân hoặc bộ phận phụ trách về các vấn đề phát sinh khi sử dụng dịch vụ của Công ty.

  • Công ty sẽ cố gắng trả lời thông báo/khiếu nại của Thành viên một cách nhanh chóng và rõ ràng.

  • Nếu Thành viên cần thông báo hoặc tham khảo nội dung về các vấn đề liên quan đến vi phạm Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khác, vui lòng liên hệ với các tổ chức sau.

  Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công thương (http://www.vca.gov.vn/DetailOrg.aspx?CateID=193&id=25)

  Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an (http://bocongan.gov.vn/)

  Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin Truyền thông (https://www.mic.gov.vn/Pages/trangchu.aspx)


  Top
  0

  Cart


  WORLD SHIPPING

  PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

  GO
  close